1. Zajęcia dydaktyczne
  1. Bioinformatyka
  2. Modelowanie Molekularne
  3. Struktura Polimerów i Biopolimerów
  4. Wstęp do Programowania w Naukach Przyrodniczych
  5. Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej
  6. Laboratorium Chemii i Biologii Strukturalnej
 2. Courses in English
  1. Bioinformatics
  2. Molecular Modelling

Wstęp do programowania w naukach przyrodniczych

Zadania przerabiane na ćwiczeniach znajdują się tutaj.

 • Wykład pierwszy (26.II)

  • Pojęcia: kompilator, interpreter, wirtualna maszyna, pseudokod (bytecode)

  • Języki programowania:

   • kompilowane: C, C++, Fortran
   • interpretowane Perl, Python, BASIC, Javascript
   • pseudokod i maszyny wirtualne (VM) : Java, Flash, C#
  • Zmienne

   • i ich typy : char, int, unsigned, float, real
   • bit i bajt; zakresy zmiennych: 256, 65536
   • operacje na zmiennych: * + \ - % << >> && || (w Pythonie: and or)
    *. petla; instrukcja range() z Pythona
 • Wykład drugi (5.III)

  • instrukcja warunkowa
  • częste konstrukcje:
   • warunek w pętli
   • pętla w pętli (narysuj kwadrat z ‘#’), ze zmiennym zakresem (narysuj trójkąt z ‘#’)
  • instrukcje: break continue
  • Importowanie modułów: liczby losowe, funkcje matematyczne, drukowanie na ekran
  • Omówienie problemów z zadania 1.1, problem z silnią w koszcie O(N^2)
  • Złożoność algorytmów
   • liniowa
   • kwadratowa
   • logarytmiczna (z polowieniem przedzialu)
 • Wykład trzeci (12.III)

  • petle while i do
  • schematy blokowe algorytmów
   • warunek (porównanie 3 liczb)
   • pętle: for, while, do
  • Tablice
   • tablice o statycznie alokowanej pamięci (rozmiar jest stały)
   • wektory w C++, listy w Python-ie; rozmiar tychże (len(), .length()); zapełnianie pustej tablicy zerami
   • problemy z przekraczaniem zakresu
   • tablice dwu i trójwymiarowe
   • tablice asocjacyjne (mapy, słowniki) w C++ i w Pythonie
 • Wykład czwarty (19.III)

  • Definiowanie funkcji - w Python-ie i w C: argumenty funkcji, wartość zwracana
  • Przekazywanie argumentów do funkcji: jako wartość lub jako referencja, wskaźnik
  • Zakres życia zmiennej; zmienne globalne i lokalne
  • Krótkie wprowadzenie do obiektów:
   • obiekt to zmienna, która ma własne zmienne i funkcje (metody)
   • dostęp do obiektu przez ‘.’ (wartość, referencja) lub ‘->’ (wskaźnik)
  • Ciągi znaków
   • deklarowanie napisów o wielu liniach
   • formatowanie instrukcją printf(), generowanie formatu jako napisu (np w pętli)
  • Operacje na plikach : otwieranie, pisanie, czytanie, zapis
 • Wykład piąty (26.III)
  • Algorytmy i ich schematy blokowe. Przykładowy algorytm: sortowanie bąbelkowe i jego implementacja
 • **Wykład szósty : Programowanie obiektowe (16.IV) **

  • Klasa i jej obiekty; jak deklarujemy klasę w Pythonie i jak tworzymy jej obiekty
  • metody (funkcje w klasie) i pola (zmienne w klasie)
  • konstruktor klasy
  • destruktor (np. w C++)
  • przeciążenie metod
  • łatwe drukowanie obiektów : metoda __str__() w Pythonie, operator << w C++
 • **Wykład siódmy : Programowanie obiektowe - przykłady (23.IV) **

  • Klasa stos:
   • stos jako struktura danych
   • podstawowe operacje na stosie
   • implementacja klasy
  • Program ‘kalkulator’ - wykorzystuje dwa stosy
 • Wykład ósmy (30.IV)

  • Kilka prostych programów
   Przykłady napisane na tym wykładzie wypisują na ekranie obrazek (kwadratowy, trójkątny itp)
   korzystając z instruktcji print(), podwójnie zagnieżdżonej pętli oraz instrukcji warunkowej
 • Wykład dziewiąty (7.V)

  • Narzędzia dla programisty
   • debugger
   • profiler
   • obfuscator
   • automatyczne generowanie dokumentacji (doxygen)
 • Wykład dziesiąty (14.V)

  • Zawieranie Pythona w aplikacjach
   • PyMol, Blender
  • Rozrzeszanie Pythona - biblioteki funkcji
  • Rozrzeszanie Pyton’a o dodatkową funkcjonalność
  • Parsowanie plików tekstowych:
   • wycinanie fragmentów napisów
   • dzielenie napisu na wyrazy ( funkcja split() )
   • wyrażenia regularne
 • Wykład jedenasty : struktury danych w Pythonie (21.V)

  • obiekty immutable, tworzenie głębokiej kopii obiektu
  • lista i operacje na niej (przypomnienie)
  • tupla
  • słownik
  • zbiór (set)
 • Wykład dwunasty: programowania obiektowego ciąg dalszy (28.V)

  • Organizacja klasy:
   • interfejs obiektu, metody publiczne i prywatne
   • zmiana algorytmu bez wpływu na interfejs
  • Dziedziczenie vs zawieranie w programowaniu obiektowym
  • Drzewo dziedziczenia, problem dziedziczenia wielokrotnego
  • Kilka przykładów:
   • klasa Atom i dziedzicząca po niej PdbAtom
   • klasa Model zawierająca współrzędne Atomów
  • złożony typ danych : macierz rzadka